Banat

În cadrul muzicii populare din Banat, vioara este cel mai folosit instrument muzical, alături de cele de suflat. Un alt instrument tradițional utilizat în muzica populară din Banat este și ținta (înlocuită de saxofon), care a fost importată pe la 1900 din zonele vecine ale actualului stat Ungaria.
Deosebit de interesante în muzica populară din Banat sunt şi cântecele de grăniceri care au fost numeroase în perioada existenţei Imperiului Austro-Ungar. În timpul Primului Război Mondial au apărut, ca și în Bucovina, cântecele de recrutare având ca tematică exprimarea nemulţumirii populaţiei față de atitudinea autorităţilor. În muzica populară din Banat identificăm și creaţiile care se încadrează în aşa-numitul repertoriu urban, cunoscutele melodii numite romanţe și diverse cântece de petrecere care au devenit, de-a lungul vremii, parte integrantă din viaţa omului de rând.
O pondere însemnată în muzica populară din Banat o au cântecele propriu-zise, alături de piesele care se integrează în repertoriul funerar, repertoriul nupţial, respectiv repertoriul copiilor.
În Banat, mai există și melodii folcloruce care au elemente specifice muzicii culte , balade având elemente de muzică cultă, balade clasice, doine. Tot în Banat se mai întâlnesc și dansuri, colinde.
Banatul are puternice influențe din folclorul sârbilor, croațșilor, șvabilor germani și slovacilor, pentru că aceste populații (slovacii, croații, șvabii) au fost aduși de stpânirea habsburgică. Banatul s-a aflat mut timp și sub stăpânire otomană, numai că substratul otoman aproape este inexistent în folclorul bănățean. Există și anumite influențe maghiare, nu doar instrumentale, fiindcă Banatul s-a aflat în cadrul Austro-Ungariei sub control politic maghiar.